Hướng dẫn dự cuộc thi
Lượt đọc 1113Ngày cập nhật 07/08/2023

Thể lệ Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể, các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn 24 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
2. Cá nhân, nhóm cá nhân là công dân có quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn 24 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
3. Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Chuyên viên, các bộ phận giúp việc trực tiếp trong quá trình tổ chức Hội thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung

Nội dung Hội thi gồm có 02 phần:
a) Phần 1 (phần thi bắt buộc): Thi trắc nghiệm theo tuần trên Internet theo Bộ câu hỏi của Ban Tổ chức về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác bình đẳng giới.
Trong đó, nội dung thi tập trung vào các văn bản sau đây:
- Luật Bình đẳng giới 2006.
- Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới.
- Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.
- Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới.
-  Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 18/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về truyền thông bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đến năm 2030;
- Các văn bản liên quan của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về công tác bình đẳng giới.
b) Phần 2 (phần thi khuyến khích): Thi xây dựng video clip tuyên truyền về công tác bình đẳng giới.
Mỗi cơ quan, đơn vị, nhóm tác giả, cá nhân xây dựng ít nhất 01 video clip không quá 05 phút dưới dạng: phóng sự, tiểu phẩm hoặc những mô hình, sáng kiến, giải pháp,… nhằm truyền thông hiệu quả thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt là phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2. Hình thức dự thi
a) Phần thi trắc nghiệm được tổ chức trực tuyến trên Internet, được tích hợp trên Trang thông tin điện tử của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã; được công bố kết quả và trao giải hàng tuần.
b) Đối với video clip tuyên truyền về bình đẳng giới được gửi trực tiếp về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (qua USB) trước ngày 09/10/2023 để chấm và trao giải tại lễ tổng kết.

2. Hình thức dự thi

a) Phần thi trắc nghiệm được tổ chức trực tuyến trên Internet, được tích hợp trên Trang thông tin điện tử của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã; được công bố kết quả và trao giải hàng tuần.

b) Đối với video clip tuyên truyền về bình đẳng giới được gửi trực tiếp về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (qua USB) để chấm và trao giải tại lễ tổng kết.

3. Thời gian thực hiện:

a) Thời gian tổ chức thi

- Phần thi trắc nghiệm diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ ngày 11/9/2023, kết thúc vào ngày 09/10/2023, gồm:
+ Đợt 1: Từ ngày 11/9/2023 đến hết ngày 17/9/2023.
+ Đợt 2: Từ ngày 18/9/2023 đến hết ngày 24/9/2023.
+ Đợt 3: Từ ngày 25/9/2023 đến hết ngày 01/10/2023.
+ Đợt 4: Từ ngày 02/10/2023 đến hết ngày 09/10/2023.
 
Mỗi tuần, 01 thí sinh chỉ được tham gia 01 lượt thi.

b) Cách tham gia

Thi trực tuyến trên Internet. Người tham gia Hội thi sử dụng một trong các thiết bị điện tử kết nối internet như: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, ipad, điện thoại thông minh để tham gia Hội thi, cụ thể:

- Cách 1: Truy cập website: https://sldtbxh.thuathienhue.gov.vn, vào banner của Hội thi (Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới) để đăng ký/đăng nhập tham gia Hội thi. 

- Cách 2: Truy cập website: https://hoithicsplbdg.thuathienhue.gov.vn/ để đăng ký/đăng nhập tham gia Hội thi.

- Cách 3: Truy cập gián tiếp thông qua các banner mời tham gia Hội thi được đăng trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương để đăng ký/đăng nhập tham gia Hội thi.

Lưu ý: Nếu gặp vấn đề về tài khoản vui lòng gọi tổng đài 19001075 để được hỗ trợ

c) Các bước dự thi

Bước 1: Truy cập vào trang hội thi, Sau đó, click “Vào thi”.